OD 2019 KAŻDY GABINET STOMATOLOGICZNY MUSI POSIADAĆ SEPARATOR AMALGAMATU ORAZ UMOWĘ NA UTYLIZACJĘ.
JEDYNA FIRMA, KTÓRA OFERUJE LEGALNĄ UTYLIZACJE W POLSCE TO UTYLIZACJA-AMALGAMATU.PL

CENA Z UMOWĄ 400 PLN ZA KG
CENA BEZ UMOWY 1000 PLN ZA KG

PAMIĘTAJ SANEPID PODCZAS KONTROLI POPROSI O UMOWĘ NA UTYLIZACJE SEPARATORA AMALGAMATU.

Utylizacja separatorów amalgamatu

 

Zajmujemy się profesjonalną i bezpieczną dla środowiska obsługą, utylizacją i recyklingiem zużytych wkładów do separatorów amalgamatu, które montujemy.

Działamy zgodnie z obowiązującymi zasadami Sanepidu, a nasze urządzenia posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i zaświadczenia akceptowane przez Polskie prawo.

Dbamy o środowisko naturalne i działamy odpowiedzialnie, dlatego jeśli w swoim gabinecie stomatologicznym posiadasz urządzenie separacyjne marki LIDREX, pamiętaj o regularnej utylizacji amalgamatu.

Recykling i utylizacja amalgamatu – co warto wiedzieć?

 

  • Nigdy nie należy płukać filtrów i separatorów amalgamatu w zlewie. Pozostałości amalgamatu trzeba traktować jako odpady niebezpieczne. Przetwarzać można jednakowo, połamane kapsułki, wolną rtęć, wszelkie resztki amalgamatu, usunięte zęby wraz z amalgamatem, separatory, filtry. Całkowicie puste kapsułki po amalgamacie, które nie posiadają żadnych widocznych śladów materiału, można zutylizować jako odpady szkodliwe, jeśli tylko lokalne prawo nie stanowi w inny sposób.
  • Magazynować i zbierać odpady amalgamatu można jedynie w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, w szczelnych pojemnikach. Amalgamat, który zostaje przechowywany w celu przerobu, musi posiadać specjalne oznaczenie np: „Amalgamat dentystyczny, metal do powtórnego przerobu”. Powinien również mieć informację, o nazwie, adresie oraz numerem telefonu praktyki. Na pojemniku powinna być podana także informacja, od kiedy materiał zaczęto zbierać. W dawniejszych czasach do przechowywania amalgamatu, wykorzystywano utrwalacz fotograficzny, wodę, a także inne płyny. Jeśli napotkasz w taki sposób przechowywany amalgamat, nie powinieneś wylać znalezionego płynu wprost do kanalizacji.
  • Nie należy wyrzucać notatek z opisem wytwarzania oraz usuwania pozostałości amalgamatu. Inspekcja może potrzebować ich, do sprawdzenia, czy odpowiednio postępowano z amalgamatem. W dokumentacji należy umieścić informacje o zawartości danego pojemnika, w jakim dniu został wysłany do przetworzenia, albo odebrany przez odbiorcę niebezpiecznych odpadów.
  • Separator należy regularnie czyścić i zmieniać. Przed każdą zmianą separatora, należy dokładnie przepłukać system ssący.

Prawidłowa utylizacja i postępowanie z amalgamatem jest bardzo ważne, aby uzyskać jak najwyższe bezpieczeństwo korzystania z tego surowca.

separator-amalgamatu-serwisAmalgamat w żadnym razie nie może być wylany do kanalizacji, wyrzucony wraz z odpadami stałymi lub odpadami medycznymi. Amalgamat dentystyczny posiada w składzie ok 50 procent bardzo niebezpiecznej dla zdrowia rtęci, a także metale ciężkie (cynk, miedź, cyna, srebro). W niektórych przypadkach pozostałości amalgamatu traktuje się jako powszechne odpady, zbiera i wysyła w celu powtórnego przetworzenia, dopóki gospodarka tymi odpadami działa prawidłowo. Jeśli amalgamat jest usuwany, powinien być wówczas potraktowany jako odpad niebezpieczny. Lekarze i dentyści powinni, o ile jest to tylko możliwe, oddawać amalgamat, w celu późniejszego przetworzenia. Nie powinno się przechowywać w pomarańczowych torbach na śmieci, amalgamatu, zużytych kapsułek, usuniętych zębów mających w sobie amalgamat, filtrów i separatorów, gdyż w trakcie procesu spalania, do środowiska mogą przedostać się niebezpieczne substancje.