Serwis i wymiana separatorów amalgamatu

 

Separatory amalgamatu firmy LIDREX są uniwersalne oraz wielorazowego użytku. Należy pamiętać o regularnym serwisie separatora!

Powinno się dokonać serwisu lub wymiany separatora w okresie 12 miesięcy od jego założenia. Czas ten wynika ze sposobu rozkładania się rtęci, dlatego co rok należy wymienić wkład. Po wymianie separatora, nasza firma zapewnia nowy certyfikat ważny przez kolejne 12 miesięcy.

Do każdego separatora wydawany jest także paszport techniczny.

Recykling separatora w tym przypadku stanowi żelazną zasadę. Resztki usuwanego z separatora amalgamatu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zgodnie z zaleceniami odbiorcy odpadów.

LIDREX – zalety naszych separatorów!

LIDREX jest certyfikowanym dostawcą usług, w zakresie sprzedaży separatorów amalgamatu, transportu, montażu separatorów, a także ich wymiany. Jako eksperci w zakresie usług stomatologicznych, posiadamy duże doświadczenie w recyklingu amalgamatów. Wiemy jakie przepisy ochrony środowiska gabinety stomatologiczne muszą spełniać odnośnie odpadów amalgamatowych w stomatologii.

Separator Amalgamatu LIDREX jest uniwersalny, co oznacza, że można go zamontować z każdą pompą i w każdym unicie. Dodatkowo jest niedrogi w zakupie, jak i w utrzymaniu.

 

Żywotność separatora – kiedy serwisować?

Żywotność separatora uzależniona jest od ilości amalgamatu, który jest on w stanie przefiltrować.

separatory-amalgamatu-serwisPrzykładowo oznacza to, że jeżeli twój gabinetu przyjmuje niewiele pacjentów i rzadko zdarza ci się wymieniać amalgamat, to żywotność twojego separatora będzie dłuższa. Jeśli natomiast na jednym unicie pracuje więcej niż jeden lekarz, a także w gabinecie przyjmowana jest większa ilość pacjentów, to czas użytkowania separatora ulegnie skróceniu.

Na rynku nie istnieją separatory, które mogłyby posiadać wytrzymałość czasową, np. 12 miesięcy. Przydatność wszystkich urządzeń zależy jedynie od zapotrzebowania na filtrowanie.

Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za pracę, którą wykonujemy, a także za sprzęt, który  dostarczamy, dlatego nasza firma wystawia stosowny certyfikat. Jest on niezbędny w razie kontroli i poświadcza poprawność zastosowania się do obowiązujących przepisów. Dzięki powyższemu dokumentowi dostajesz gwarancję bezpieczeństwa, że sprzęt, który posiadasz jest w pełni zgodny z obowiązującymi standardami UE.

Serwis i praca codzienna z separatorami amalgamatu – co warto wiedzieć?

Zasady postępowania z separatorami amalgamatu są dość ściśle określone przez producenta tego sprzętu. Istnieje związanych z nimi kilka podstawowych i żelaznych zaleceń:

 • Separatorów amalgamatu, filtrów oraz pojemników nie wolno płukać w zlewie!
 • Wszystkie resztki amalgamatu, wolną rtęć kapsułki, usunięte zęby z resztkami amalgamatu, odpady zawierające amalgamat, również z separatorów i filtrów należy traktować jako niebezpieczne odpady.
 • Kapsułki po użytym amalgamacie, a niezawierające żadnych widocznych śladów tego materiału mogą być przechowywane i usuwane w postaci odpadów nieszkodliwych.
 • Należy zbierać i magazynować wszelkie suche odpady amalgamatu w specjalnych przystosowanych do tego szczelnie zamykanych pojemnikach.
 • Amalgamat przeznaczony do użytku należy oznaczyć jako amalgamaty dentystyczny: metal do powtórnego przerobu i uzupełnić informacjami z nazwą, adresem, datą, numerem telefonu oraz datą określającą od kiedy zaczęto w danym pojemniku zbierać ten materiał.
 • Należy prowadzić i przechowywać notatki z wytwarzania, magazynowania oraz usuwania resztek amalgamatu. Powinny w nich znaleźć się informacje o historii przechowywania odpadów amalgamatowych aż do ich odbioru przez wyspecjalizowanego odbiorcę odpadów.
 • Zawsze należy sprawdzić, czy odbiorca odpadów szkodliwych wprowadza specjalne zalecenia dot. przechowywania preparatu.
  Należy używać separatorów amalgamatu przy unicie, często zmieniać oraz czyścić separator.
 • Filtry ssaka oraz osłony separatora należy zmieniać przynajmniej raz w miesiącu.
 • Jak najczęściej należy sprawdzać syfon pod zlewem czy nie ma w nim resztek i odpadów amalgamatu.
 • Należy jak najstaranniej ograniczać ilość amalgamatu do absolutnie niezbędnych wartości i dysponować kapsułkami różnych rozmiarów, aby zawsze zużywać całość zawartości.