Mamy nowy rok! Tym samym weszły w życie nowe przepisy Unijne. Jak zatem utylizować amalgamat dentystycznych zgodnie z prawem?

Od dnia 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet stomatologiczny jest zobowiązany do posiadania umowy na utylizację amalgamatu oraz specjalny separator amalgamatu. Nowe przepisy obowiązują wszystkich, a jeśli gabinet zostanie skontrolowany przez Sanepid, na pewno będzie trzeba przedłożyć umowę z odpowiednią firmą utylizacyjną. Jak utylizować amalgamat w oparciu o nowe wytyczne?

Utylizacja amalgamatu

Obowiązek zawarcia umowy z firmą, która utylizuje amalgamat oraz korzystanie z separatora dotyka wszystkich gabinetów stomatologicznych. Należy stosować się do poniższych zasad, które reguluje prawo, a także względy bezpieczeństwa.
Przede wszystkim nie wolno płukać filtrów oraz separatorów w zlewie, pod bieżącą wodą. Wszystkie pozostałości amalgamatu trzeba utylizować, wiedząc, że mają one status odpadów niebezpiecznych. Jeśli w gabinecie pojawią się puste kapsułki po amalgamacie, może jest potraktować jako odpad szkodliwy, pod warunkiem, że nie ma tam żadnych widocznych pozostałości.
Odpady amalgamatu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach. Jeśli dana pozostałość ma zostać użyta ponownie, pojemnik musi posiadać stosowne oznaczenie, np. „Amalgamat do ponownego przerobu”. Oprócz tej informacji, należy zawrzeć datę rozpoczęcia składowania amalgamatu oraz dane teleadresowe gabinetu.

Wszystkie notatki, które zawierają opis przechowywania, składowania oraz usuwania odpadów oraz pozostałości amalgamatu powinny być przechowywane w gabinecie. Ten obowiązek powstał, ponieważ podczas inspekcji być może zaistnieje konieczność sprawdzenia, czy postępowanie z amalgamatem było zgodne z zasadami. Dokumentacja musi zawierać: informacje o zawartości danego pojemnika, datę wysyłki do przetworzenia lub datę odbioru pojemnika przez odbiorcę.
Jeśli chodzi o separator, trzeba czyścić go i wymieniać regularnie.Wymianę separatora musi poprzedzać wypłukanie systemu ssącego.

Powyższe zasady gwarantują i zapewniają pełne bezpieczeństwo podczas pracy z amalgamatem. Prawidłowa utylizacja jest nie tylko obowiązkiem, ale i koniecznością wynikająca z chęci zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków leczenia. Należy pamiętać, że amalgamat w swoim składzie ma około 50 % rtęci, która jest niebezpieczna dla ludzi oraz metale ciężkie, takiej jak miedź czy cynk. To nie tylko zagrożenie dla ludzi, ale również dla zwierząt oraz środowiska. Amalgamatu nie można wyrzucać wraz z odpadami medycznymi, wylewać do kanalizacji czy zwykłych pojemników na śmieci.