Obiekty ochrony zdrowia, czyli w tym i gabinety stomatologiczne, objęte są stałym nadzorem sanitarnym. Realizują go inspekcje sanitarne, które mają swoje oddziały zarówno w każdym województwie, jak i w każdym powiecie. Po przeprowadzeniu takiej kontroli wydawana jest decyzja administracyjna, która z reguły tyczy się usunięcia wskazanych uchybień.

Z badań nad kontrolami sanepidu wynika, że większość placówek medycznych opracowała procedury zapobiegające zakażeniom i rozprzestrzenianiom się chorób zakaźnych. Jednak nie jest to wszystko, podczas kontroli sprawdzane jest również postępowanie z odpadami medycznymi, jak również stan techniczny sprzętu, a nawet weryfikacja dostawcy urządzeń medycznych.
Dowiedz się zatem co w kontekście sprzętu medycznego, obejmuje kontrola sanepidu i nie daj się zaskoczyć!

Przede wszystkim – dokumentacja

W przypadku użytkowania jakiegokolwiek sprzętu, Państwowa Inspekcja Sanitarna może również poprosić o ukazanie odpowiednio prowadzonej dokumentacji dotyczącej określonego rodzaju urządzenia.
Zawiera ona:

 

 • Certyfikat

  Od stycznia 2019 r. w życie wejdzie przepis, który wymaga od niektórych gabinetów stomatologicznych zainstalowania separatora amalgamatowego z certyfikatem ISO 11143 w celu usunięcia rtęci ze ścieków.
  Certyfikat ważny jest przez 12 miesięcy i wystawiany przez firmę dostarczającą dany sprzęt, w tym wypadku separator amalgamatu. Taki certyfikat jest niezbędny w wypadku kontroli sanepidu, ponieważ poświadcza on odpowiednie funkcjonowanie sprzętu sankcjonowane przepisami prawnymi.
  Certyfikat wystawiany jest również w przypadku wymiany sprzętu, jak i wymiany pojemnika, kiedy to ulegnie on zapełnieniu. Należy poinformować o tym telefonicznie dostawcę, który wymieni część sprzętu na nową, a następnie wystawi kolejny certyfikat w ważnością obejmującą 12 miesięcy.

 • Daty montażu

  Podczas montowania sprzętu dostawcy zapisują także odpowiednie daty rozpoczęcia i zakończenia montażu, a także jednorazowe wymiany czy naprawy separatora. Średnia żywotność separatora amalgamatu wynosi ok. 12 miesięcy. Jest to oczywiście również uzależnione od ilości przyjmowanych pacjentów, a tym eksploatowania sprzętu. Urządzenie musi w każdej chwili zachowywać standardy UE, dlatego podczas kontroli sanepidu sprawdzane są daty montażu sprzętu, aby sprawdzić czy spełnia on swoją funkcję.

 • Paszport techniczny

  Do każdego separatora wydawany jest także paszport techniczny, w którym zapisana jest historia wymiany i napraw sprzętu, a także uwiarygodnienie odpowiedniego stanu technicznego. Istnieje możliwość wymiany sprzętu w czasie 12 miesięcy od jego założenia. Ma to związek ze sposobem rozkładania się rtęci, dlatego wkład powinien być wymieniany co rok. Podczas kontroli sanepidu wraz z całą niezbędną dokumentacją, sprawdzany jest również paszport techniczny separatora.

 • Wierzytelność dostawcy

  Może się to wydawać nieoczywiste, ale w czasie kontroli, inspektorzy sprawdzają także wierzytelność dostawcy, od którego kupowany jest sprzęt. Ma to związek przede wszystkim z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

 • Uprawnienia do odbierania odpadów

  Wysoki poziom rtęci u ludzi jest związany z chorobami i dolegliwościami takimi jak choroba Alzheimera, ALS, utrata słuchu, przewlekłe zmęczenie, a także problemy reprodukcyjnymi, dlatego zgodnie z nowymi standardami UE, firmy zajmujące się odbieraniem odpadów powinny posiadać odpowiednie do tego uprawnienia. Jest to również sprawdzane przez sanepid w czasie kontroli.
  Kontrolerzy sprawdzają jakie firmy zajmują się odbieraniem odpadów oraz weryfikują uprawnienia danego dostawcy. Ważne jest zatem, aby korzystać z usług firmy, która rzeczywiście posiada odpowiednie ku temu uprawnienia, a także być w stanie przedstawić je podczas Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  LIDREX jest firmą zajmującą się dostawą i wymianą separatorów amalgamatu, jak również posiada oficjalne upoważnienie do zbierania oraz transportu odpadów dentystycznych nawet poza granicami kraju.