Amalgamat to najstarszy materiał, który znalazł zastosowanie w gabinetach dentystycznych na całym świecie. Plomby amalgamatowe cenione są przede wszystkim za wysoką wytrzymałość i trwałość. W ich składzie znajduje się w większości rtęć, srebro, miedź i cyna. Rtęć jest bardzo toksycznym i szkodliwym dla naszego zdrowia metalem ciężkim. Jeśli zostanie uwolniona, nagromadza się w pewnych częściach środowiska, na przykład w organach zwierząt, ludzi czy roślin. Wiele z nas ma nadal wypełnienia amalgamatowe starej generacji, jest to spory problem.

Gdzie wciąż można spotkać amalgamat?

Od lipca 2018 roku został wprowadzony zakaz stosowania przez dentystów amalgamatowych plomb kobietom w ciąży i dzieciom. Został on wprowadzony przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i ogłoszony przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Ray Lekarskiej, czyli NRL. Unijne przepisy jasno określają, iż nie wolno wykorzystywać amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, u dzieci w wieku poniżej 15 lat, a także kobiet ciężarnych czy karmiących. Istnieją pewne wyjątki, kiedy ze względu kwestie medyczne, lekarz może zdecydować się na tego rodzaju plombą. Zakaz stosowania tego rodzaju plomb dotyka nie tylko lekarzy dentystów, którzy realizują kontrakt z NFZ, ale także stomatologów, niedziałających na postawie umowy z funduszem. Zmiany te weszły życie dzięki, podpisaniu przez państwa Unii Europejskiej międzynarodowej konwencji w sprawie ograniczenia używania szkodliwej rtęci, którą w dużym stopniu zawierają plomby amalgamatowe. W wielu placówkach stomatologicznych w całej Polsce dalej stosuje się u pacjentów plomby amalgamatowe. Jest to głównie związane z tym, iż Narodowy Fundusz zdrowia nie refunduje innego rodzaju plomb.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, czyli FDA w roku 2008 oficjalnie potwierdziła to, iż rtęć jest bardzo toksyczna. Również w roku 2008 Unia Europejska wprowadziła zakaz eksportu amalgamatu. ONZ w roku 2013 zatwierdziła konwencję o ochronie zdrowia oraz środowiska przez złym działaniem tegoż składnika. Jednak mimo wielu danych o szkodliwym wpływie amalgamatu na ludzkie zdrowie, korzystanie z plomb zawierających rtęć nie zostało na razie oficjalnie całkowicie zakazane w sporej ilości krajów, także w Polsce. Wiele osób dalej posiada tego rodzaju plomby, gdyż są one refundowane przez NFZ, a nie każdego z nas stać na drogą prywatną opiekę dentystyczną. Najczęściej plomby amalgamatowe wybierają najubożsi Polacy. Niestety usunięcie ich jest także niezwykle kosztowne.

Dzisiaj, we wszystkich gabinetach gdzie amalgamat występuje, lub usuwa się wypełnienia amalgamatowe – należy posiadać separator amalgamatu, co narzuca nowo obowiązujące prawo wprowadzone przez UE od stycznia 2019 roku.