Utrzymanie separatora amalgamatu składa się na zakup urządzenia, transportu oraz montażu, jak również wymiany po utracie żywotności oraz wymiany pojemnika po zużyciu. Wymiana odbywa się średnio raz w roku. Oczywiście czas jest uśredniony, ponieważ zdarza się, że separator jest użytkowany częściej i bardziej eksploatowany, wtedy jego wymiana proporcjonalnie odbywa się częściej. W skład czynności związanych z utrzymaniem separatora amalgamatu, mogą wchodzić jeszcze wszelkie techniczne usterki, które będą wymagały interwencji odpowiedniego serwisu.

Badania i testy oraz miesięczny koszt utrzymania separatorów oferowanych przez LIDREX

Chcieliśmy jak najlepiej zadbać o jakość naszego sprzętu i zaufanie potencjalnych klientów, dlatego też przed wprowadzeniem oferowanych separatorów do sprzedaży, poprosiliśmy wybrane gabinety o przetestowanie urządzeń, aby móc zweryfikować poprawność ich działania.

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że jeden separator wystarcza na okres od 3 do 5 miesięcy.
Średni miesięczny koszt użytkowanie separacji amalgamatu wynosi od 120 do 245 PLN. Koszt jednorazowego zakupu separatora mieści się w granicach 1500 PLN.
Separator Amalgamatu LIDREX jest dodatkowo uniwersalny, co oznacza, że można go zamontować z każdą pompą i w każdym unicie.

Porównanie z kosztami utrzymania separatora, oferowanego przez inne firmy niż LIDREX dostępne na rynku

W porównaniu z innymi urządzeniami tego typu dostępnymi na rynku, średni miesięczny koszt utrzymania separatora wynosi ok. 1200 PLN, dodając do tego jednorazowy koszt zakupu, który sięga nawet do 15 000 PLN.
Często dystrybutorzy muszą dostosować obecny unit. Dodatkowo wymagają zakupu nowej pompy (koszt w granicach 5000 PLN) lub zaworów spłuczkowych w unicie (koszt około 2000 PLN). W sumie daje nam to koszt w granicach 10 000 PLN, dodając zakup separatora amalgamatu.

Porównując ceny związane z zakupem innych separatorów niż LIDREX, a także dodatkowymi kosztami utrzymania, które mniej więcej wynoszą tyle samo dla każdego separatora, czyli w granicach 120-240 PLN miesięcznie, różnica ofert dystrybutorów różni się jedynie ceną za zakupu jednorazowego urządzenia. Pod tym firma LIDREX wypada jako lider na rynku dystrybucji separatorów amalgamatu.