Podręczniki szkolne i współczesne wyzwania edukacyjne

Oprócz licznych książek, podręczniki szkolne są nadal jedną z najważniejszych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym. Trudno wyobrazić sobie proces edukacyjny na konkretnym poziomie bez istnienia podręcznika. Wydawnictwo Nowa Era podręczniki wydając, pozwala doskonale realizować ich zadanie (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era).

Jak jest wykorzystywany podręcznik?

W trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest on wykorzystywany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Funkcje i oczekiwania wyżej wymienionych odbiorców podręcznika są zróżnicowane. Dla ucznia pozostaje on trwale pierwszym zasadniczym źródłem wiadomości o otaczającej go rzeczywistości, procesach i zjawiskach w niej zachodzących. To oczywiście tutaj uczniowie szukają odpowiedzi na temat przyczyn i skutków zjawisk. Jednocześnie podręcznik jest podstawą pamięci, rozumienia i utrwalania wiedzy. Jak podręcznik jest potrzebny nauczycielowi? Dla nauczyciela, wraz z innymi materiałami dydaktycznymi, jest to sposób na wsparcie organizacji procesu uczenia się.

Nowoczesny podręcznik i jego rola

Wiele osób zastanawia się, jak powinien wyglądać nowoczesny podręcznik i jaka jest jego rola w dobie wielkiego rozwoju technologicznego, wkraczając w życie uczniów i nauczycieli. Często wydaje się, że w życiu codziennym istnieją bardziej atrakcyjne źródła informacji – zasoby internetowe, multimedialne programy telewizji satelitarnej itp. W nawiązaniu do powyższego stwierdzenia, wydaje się, że niezwykle istotne jest przygotowanie nowoczesnego modelu podręczników, który będzie atrakcyjny zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Współczesne cele edukacyjne

Należy odnieść się do współczesnych celów edukacyjnych oraz oczekiwań potencjalnych odbiorców. Obecne podręczniki powinny wpływać na:

  • całościowy rozwój ucznia,
  • jego zdolność do funkcjonowania w realiach otoczenia,
  • radzenia sobie z życiem w różnych jego formach,
  • zdolność do uczenia się,
  • praktyczne przygotowanie do sytuacji.

Wydawnictwo Nowa Era podręczniki wydaje właśnie w takim duchu i stara się realizować te cele w jak najpełniejszym zakresie. Autorzy podręczników rozważają powyższe kwestie. Koncepcja umiejętności krytycznych we współczesnych podręcznikach szkolnych, często określanych mianem wyżej wymienionych umiejętności ogólnych. Mając na uwadze te oczekiwania, należy stwierdzić, że praca z podręcznikami szkolnymi powinna prowadzić do wykształcenia tych umiejętności. I to znajduje wyraz w podręcznikach Nowej Ery.

Rodzina zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com