Separator amalgamatu - Unijne przepisy wprowadzające obowiązek wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu Zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 2019 r., gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są...